بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

سوگندنامه قاضی دادگستری

قضاوت آنلاین
۹ اسفند ۱۳۹۶
مدرک رسمی

من به عنوان قاضی، در محضر قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خدای قادر متعادل سوگند یاد می‌كنم كه به پیروی از پیامبر گرامی اسلام و ائمه طاهرین علیهم السلام و استمداد از ارواح طیبه شهدای اسلام، پاسدار حق و عدالت باشم و با تكیه بر شرف انسانی خویش، تعهد می‌نمایم كه همواره در كشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن به صاحبش، كوشا باشم و با تلاش پیگیر در مستند قضا، در تحكیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری، دین خود را به انقلاب اسلامی ادا نمایم. امضا