بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

بیانه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعدام روح‌الله زم

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
۲۴ آذر ۱۳۹۹
اطلاعیه مطبوعاتی

متن این بیانیه به زبان فارسی در دسترس نیست.