بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

مصاحبه با حامد فرمند: هیچ کس حقش نیست که بی‌عدالتی را تجربه کند

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۰ مهر ۱۳۹۹
ویدئیو

حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، در سال‌های کودکی‌ خود زندانی شدن و اعدام چند عضو خانواده‌اش را تجربه کرده است. او در این مصاحبه بخشی از این اتفاقات را مرور می‌کند و از تأثیر اعدام و زندانی شدن نزدیکان بر زندگی خود به عنوان یک کودک می‌گوید.