بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه برنامه «کیبی در مورد آزادی» با لادن برومند: ایرانیان برای آزادی آماده هستند

برنامه «کیبی در مورد آزادی»
برنامه «کیبی در مورد آزادی»
۲۳ بهمن ۱۳۹۸
ویدئیو

این ویدیو فقط به زبان انگلیسی در دسترس است.