بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه برنامه چشم‌انداز ایران انترنشنال با رویا برومند: مسئولیت علی خامنه‌ای و حسن روحانی در قبال کشته شد‌گان اعتراضات آبان ماه

برنامه چشم‌انداز ایران انترنشنال
برنامه چشم‌انداز ایران انترنشنال
۱۸ آذر ۱۳۹۸
ویدئیو

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Zvhv0t6D8xw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>