بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه ایران انترنشنال با رویا برومند: با توجه به تغییراتی در قوانین،‌ آیا تعداد آمار اعدام در ایران کاهش پیدا کرده است؟

ایران اینترنشنال
ایران اینترنشنال
۱۰ دی ۱۳۹۸
ویدئیو