بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه بی‌بی‌سی با رویا برومند راجع به نگرانی در مورد سرنوشت بازداشت‌شدگان و مجروحان اعتراض‌های آبانماه ۱۳۹۸

بی‌بی‌سی
بی‌بی‌سی
۵ آذر ۱۳۹۸
ویدئیو