بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان حقوق بشز سازمان ملل: ایران افرادی را که طور خودسرانه دستگیر شده‌اند٬ آزاد کند

شورای حقوق بشر سازمان ملل
شورای حقوق بشر سازمان ملل
۲۹ آذر ۱۳۹۸
اطلاعیه مطبوعاتی

این متن، درخواست کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد برای آزادی همۀ تظاهر کنندگانی که خودسرانه بازداشت شده اند، نگرانی آنها از قتل صدها تظاهر کننده توسط نیروهای انتظامی،  به زبان فارسی در دسترس نیست.