بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه رویا برومند با ایران اینترنشنال در مورد دستگیری یک شهروند ایرانی در ارتباط با کشتار ۱۳۶۷

ایران اینترنشنال
ایران اینترنشنال
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ویدئیو