بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه رویا برومند با ایران اينترنشنال در مورد کارزار طرح حقیقت در مورد ستم به بهائیان

ایران اينترنشنال
ایران اينترنشنال
۱۰ شهریور ۱۳۹۸
ویدئیو

بنیاد برومند کارزاری با عنوان، طرح حقیقت در مورد ستم به بهائیان را، به راه انداخته است. این کارزار که بخشی از پروژه امید در این بنیاد است، به دنبال مستندسازی نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران خواهد بود. در بیانیه آغاز به کار این کارزار، بیان حقیقت به عنوان نخستین گام به سوی عدالت توصیف شده، و تاکید دارد بیان این حقایق، موقعیت یک قربانی را از یک جایگاه.