بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه رویا و لادن برومند با شبکه الجزیره در مورد ماموریت بنیاد عبدالرحمن برومند

شبکه الجزیره
شبکه الجزیره
۲۱ دی ۱۳۸۶
ویدئیو

این ویدیو فقط به زبان انگلیسی در دسترس است.