بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل: ایران باید بلافاصله اعدام کودکان‌ مجرم را متوقف کند

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
فراخوان/اقدام فوری

این منبع به فارسی در دسترس نیست.