بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

رویا برومند: مسئولیت کشتار ۶۷ با یک نفر نیست، جامعه باید آن را تقبیح کند و هر کس مسئولیتی داشته دست‌کم شماتت بشود

برنامه چشم‌انداز ایران اینترنشنال
برنامه چشم‌انداز ایران اینترنشنال
۶ شهریور ۱۳۹۷
مصاحبه

رویا برومند، مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند در مناظره‌ای درباره #کشتار۶۷ در تلویزیون ایران اینترنشنال می‌گوید: درست است که آقای خمینی مسئولیت دارند و این فتوا را دادند، ولی این مسئله به این سادگی نیست، چون پیش از دادن این فتوا کاملا یک سیستمی در زندان‌ها ایجاد شده بود که اجرای این فتوا را آسان بکند و افرادی که در اجرای این فتوا شرکت کرده بودند و مقاماتی که بعدا سکوت کردند و از افشا شدن حقیقت جلوگیری کردند، خانواده‌هایی را که عزاداری می‌کردند زندانی کردند و روی این قبرهای جمعی بتن ریختند و یا ساختمان ساختند و مواردی از این دست، همه‌ی این‌ها مسئولیت دارند و نمی‌شود این مسئولیت تنها به گردن آقای خمینی بیافتد.

خانم برومند با تاکید بر اهمیت بررسی ریشه‌ای #کشتار۶۷ داخل ایران را مهمترین جا برای این کار می‌داند و می‌گوید: برای گذر از این جنایت، یک نهاد رسمی با بودجه رسمی باید این جنایت را بررسی کند و رادیو و تلویزیون هم آن را پخش بکند و اگر مسئولان این جنایت هنوز هستند، دست‌کم شماتت بشوند و جامعه این کشتار را تقبیح بکند.

او با تاکید بر پایان دادن به توجیه‌گری درباره کشتار ۶۷، تصریح می‌کند: اراده‌ی سیاسی قابل پیش‌بینی نیست و ممکن است هر اتفاقی بیافتد و نهادهای بین‌المللی و کسانی که در نهادهای بین‌المللی نفوذ دارند، ممکن است تصمیمشان عوض بشود. ما همیشه امید داریم.