بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

یک مقام قضایی فارس عدم اطلاع رسانی در مورد اعدام ها را تأئید کرد

حجت الاسلام محمد علی فاضل
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶
گزارش

شیراز، خبرگزاری جمهوری اسلامی: رییس دادگاههای عمومی و انقلاب شیراز گفت: به رغم آنكه برخوردهای قاطعی با مصادیق جرم و جنایت در جامعه انجام می‌شود، به دلیل اطلاع رسانی اندك، این برخوردها در منظر عموم جلوه چندانی ندارد.

حجت‌الاسلام محمدعلی فاضل روز شنبه در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشت: اطلاع رسانی اندك از عملكردهای قضایی درجامعه ‌برخی اوقات این شبهه را به وجود می‌آورد كه عملكردهای قضایی و برخورد با جرایم، قاطع نیست در حالی كه اینطور نیست.

وی اظهار داشت: برخورد با جرایم در استان فارس كاملا قاطع‌است امابه لحاظ آن كه هر روز نمی‌توان از اعدام و قصاص سخن گفت وتشریح این مواردممكن است در بین مردم به صلاح نباشد، مایل نیستیم كه همه این موارد اطلاع رسانی شود.

رییس دادگاههای عمومی و انقلاب شیراز گفت: در یك مورد دو نفر به اتهام سرقت مسلحانه در شیراز و یكی دیگر از شهرها محاكمه شدند كه با داشتن ‪۱۰ فقره سرقت در آن شهر به حبس اما با داشتن دو فقره سرقت مسلحانه از بانك صادرات در شیراز به اعدام محكوم شدند كه این امر نشانگر قاطعیت قضات فارس در برخورد با مجرمان است.

به گزارش خبرنگار ایرنا این مقام قضایی گفت: اگر مصاحبه‌ای انجام نمی‌شود یا اطلاع رسانی دایم از موارد اعدام، قصاص و اجرای حدود انجام نمی‌شود به معنی آن نیست كه حكمی اجرا نشده یا برخورد قاطعی صورت نگرفته است.

حجت‌الاسلام فاضل ادامه داد: البته برخورداری از امنیت مطلوب و پایدار حق مردم است، این انتظار بجا ودرستی‌است كه مردم از ما امنیت و آسایش بخواهند.

وی برلزوم سرعت عمل دراجرای احكام قضایی و كاهش اطاله دادرسی تاكید كرد و گفت: در یك مورد اجرای حدود رسیدگی به پرونده یك مجرم، صدور حكم و اجرای حكم در مجموع ‪ ۲۰ساعت به طول انجامید، این مورد نشان می‌دهد كه در مواردی كه حساسیت عمومی روی یك پرونده باشد می‌توانیم با سرعت عمل پرونده را به اجرای احكام برسانیم.