بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان حقوق بشر ملل متحد خطاب به مقامات ایران: اتهام جاسوسی کردن فعالان محیط زیست باورکردنی نیست!

کارشناسان حقوق بشر
سازمان ملل متحد
۴ اسفند ۱۳۹۶
اطلاعیه مطبوعاتی

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از دستگیری و زندانی کردن فعالان محیط زیست در ایران، از مقامات ایران خواستند که پیگرد و سرکوب آنان را متوقف کنند. اخیراً جندین تن از اعضای مؤسسۀ "حیات وحش میراث پارسیان" به اتهام "جاسوسی" دستگیر شده و در زندان به سر می برند.  کاووس سید امامی، مدیر این نهاد مدنی نیز که به همین اتهام دستگیر شده بود، دو هفته پس از دستگیری، به گفته مسئولان زندان اوین "خودکشی" کرده است. کارشناسان حقوق بشر با ابراز تردید در مورد علت مرگ او، خواهان تحقیقاتی مستقل برای آگاهی از شرایط و علت مرگ این فعال مدنی در زندان شده اند.