بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش اوت ۲۰۱۷ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در حوزه ایران/ ترجمه تاثیر برای ایران
تاثیر برای ایران
۲۳ مرداد ۱۳۹۶
گزارش

 متن فارسی این گزارش را به صورت پی دی اف بخوانید