بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواهان توقف فوری اعدام حمید احمدی شدند

سازمان ملل متحد
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
اطلاعیه

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواسته اند که اجرای حکم اعدام حمید احمدی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته، فوراْ متوقف کنند. او متهم است که هشت سال پیش در نزاعی جمعی موجب مرگ یک نفر شده است. سه روز پیش قرار بود حکم او به اجرا گذاشته شود، اما در آخرین لحظه متوقف گردید. کارشناسان حقوق بشر اعدام خردسالان را به شدت محکوم می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند و بیش از این به نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر ادامه ندهند. نگاه کنید به متن کامل این بیانیه در کتابخانه به زبان انگلیسی.