بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش مارس ۲۰۱۶ گزارشگر ویژه از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در حوزه ایران
دفتر گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در حوزه ایران
۲۰ اسفند ۱۳۹۴
گزارش

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نخستین گزارش خود در سال ۲۰۱۶ را منتشر کرد. او در این گزارش با تاکید بر ادامه نقض حقوق بشر در ایران، ازجمله سرکوب بیش از پیش آزادی بیان و فشار روزافزون بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، از "تلاش‌های دولت ایران برای پاسخگویی به نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی در مورد تدابیر حمایتی برای متهمان" استقبال می‌کند. احمد شهید با ابراز نگرانی از شمار فزاینده اعدام‌ها نشان می‌دهد که موارد اعدام در ده سال گذشته بیش از ده برابر افزایش یافته و از ۹۱ مورد در سال ۲۰۰۵ به ۹۶۶ مورد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. او در این گزارش با انتقاد از وضعیت دستگاه قضایی و قوانین مربوط به مواد مخدر، به موارد گوناگونی از قبیل حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌ها، آزادی بیان و مشارکت مردم در امور کشور از جمله شرایط انتخابات در ایران نیز پرداخته است.  

احمد شهید در پایان گزارش خود بار دیگر جمهوری اسلامی را به رعایت تعهدات بین‌المللی خود فراخونده است. نگاه کنید به متن کامل این گزارش در کتابخانه بنیاد به زبان انگلیسی.