بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

احمد شهید و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، موج اخیر بازداشت فعالان جامعه مدنی را محکوم می‌کنند

احمد شهید
احمد شهید
۱۷ مرداد ۱۳۹۳
اطلاعیه مطبوعاتی

بنا بر این بیانیه که به زبان انگلیسی منتشر شده است،‌ از ۲۲ ماه می ۲۰۱۴ تا به امروز ۳۶ نفر از فعالان جامعه مدنی در ایران بازداشت شده اند. در میان آنان نام خبرنگار، روزنامه‌نگار، وبلاگنویس، فیلمساز و نویسنده دیده می‌شود. بسیاری از آنان در زمینه حقوق بشر نیر فعالیت می‌کنند. برای آگاهی از متن کامل این بیانیه، نگاه کنید به کتابخانه انگلیسی.