بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

شرایط و ضوابط عفو زندانیان

حسینعلی منتظری
روزنامه جمهوری اسلامی
۹ بهمن ۱۳۶۶
مصاحبه

موضوع : درباره شرایط و ضوابط عفو زندانیان

مقام مسئول : آیت الله حسین علی منتظری، جانشین ولی فقیه

مناسبت : دیدار با هیئت عفو منتخب آیت الله خمینی

تاریخ: ٩ بهمن ١٣٦٦

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی ١٠ بهمن ١٣٦٦

  

اگر مسئولین مربوطه و دادستان‌ها در موارد خودش و یا اطلاعات در مورد گروهک یا مطمئن شدند که شخص متنبه و نادم شده نباید چنین فردی دیگر در زندان بماند، هرچند مدت محکومیت او زیاد باشد. ملاک عفو زندانی و یا تقلیل محکومیت آن زیاد و یا کم بودن مقدار محکومیت زندانیان نباید باشد. چه بسا فردی به مقدار کمی محکوم شده ولی هنوز متنبه نشده و بالعکس ممکن است کسی به مقدار زیادی محکوم شده ولی پس از گذشت مدت کمی نادم و متنبه گشته.... باید براساس تحقیق و نظرخواهی از دادستان‌ها و اطلاعات در مورد گروه‌ها عمل شود و افرادی که تشخیص داده شده متنبه شده اند و دیگر نیازی ندارد در زندان بماند هیئت عفو امام مدظله مقدمات عفو آنان را فراهم کند تا انشاالله تعالی برای ایام ٢٢ بهمن و سایر فرصت‌ها که پیش می‌آید حتی‌المقدور افراد مستحق عفو و آزادی مشمول عفو امام مدظله بشوند و یا به کلی آزاد گردند و یا حداقل محکومیت‌شان تقلیل یابد.