بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

عفو زندانیان به شرط توبه

محمد موسوی خوئینی ها
روزنامه اطلاعات
۷ بهمن ۱۳۶۶
مصاحبه

موضوع : عفو زندانیان به شرط توبه

مقام مسئول : حجت الاسلام موسوی خوئینی - دادستان کل کشور

مناسبت : مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی

تاریخ: ٧ بهمن ١٣٦٦

منبع : روزنامه اطلاعات ٨ بهمن ١٣٦٦

 

مسئله عفو زندانیان را هیئت عفو منتخب حضرت امام بررسی می‌کنند و برای سالگرد انقلاب اسلامی نیز برنامه وسیعی تدارک دیده‌اند تا لیستی از کسانی که استحقاق عفو داشته و برای مسئولین زندان و سایر مقامات ذیربط نیز مسلم شده باشد که آن‌ها صلاحیت آزاد شدن را دارند و دیگر مرتکب جرم نخواهند شد، تهیه شود تا مورد عفو قرار گیرند و یا مدت محکومیت شان تقلیل یابد.... زندانی باید احساس کند هر چقدر بیشتر توبه کند و شرایطی را به وجود آورد یا پس از آزادی یک زندگی سالم و شرافتمندانه‌ای را شروع خواهد کرد، دستگاه قضایی نیز این مسئله را در مد نظر دارد و هر چند وقت یکبار این قبیل زندانیان را مورد عفو قرار می‌دهد....