بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران

کشتن کولبران را متوقف و «طرح جامع امنیت مرزی» را بازبینی و اصلاح کنید

کمپین بین اللمللی حقوق بشر در ایران
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۹ شهریور ۱۳۹۱
گزارش

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ارسال نامه‌ای به مقامات ایرانی از آنها خواست که استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران و کاسبکاران غیر مسلح را متوقف و سیاست خود در خصوص ساکنین مناطق مرزهای غربی ایران را بازنگری کند. کمپین همچنین از دولت ایران خواسته است تا طرح انسداد مرزهای خود را تا اصلاح کامل و برطرف کردن کاستی‌های موجود متوقف کند و الویت طرح را جان و سلامتی ساکنین مناطق مرزی قرار دهد.

همراه این نامه کمپین گزارشی با عنوان “مرزهای خطرناک، قتلهای سنگدلانه: مستندسازی کشتار کولبران در مرزهای غربی ایران،” را ضمیمه کرده است که نقض گستردۀ حقوق بشر در استانهای مرزی ایران را مستند می‌سازد. این گزارش شامل موارد متعددی از قتل بی دلیل کولبران مرزی به دست ماموران امنیتی در مرزها می باشد و به نظر می آید که بخشی از روند رو به افزایش استفاده از زور کشنده توسط ماموران باشد.

مقامات ایرانی در سال ۱۳۸۵ پیاده سازی یک طرح امنیت مرزی با هدف پیشگیری از ورود کالاهای تروریستی و قاچاق کالا به ایران را آغاز کردند. ظرف ماههای اسفند ۱۳۹۰ و فروردین ۱۳۹۱، حداقل ۷۴ شهروند کم درآمد ایرانی که به کولبری در مرزها اشتغال داشتند در منطقۀ مرزی کشته شده اند و حداقل ۷۶ نفر دیگر، عمدتا به دست ماموران امنیتی، مجروح شده اند. این قتل ها و جراحات همگی در چارچوب طرح انسداد مرزهای ایران صورت گرفته است.

گزارش ( به زبان انگلیسی) ”مرزهای خطرناک، قتلهای سنگدلانه: مستندسازی کشتار کولبران در مرزهای غربی ایران،” را دانلود کنید: « (فرمت PDF)

این گزارش نمایانگر فهرست روزافزون قربانیان خشونت ماموران امنیتی مرزی و شرایط شاق مناطق کمترحفاظت شدۀ مرزهای جنوب غربی، شمال غربی و غربی به خصوص کردستان و آذربایجان غربی، است که کانال تلویزیونی پرس تی وی از آنها به عنوان “الویت های وزارت کشور” یاد کرده است.

دراین نامه آمده است: «موارد بسیار گسترده ای از نقض حقوق بشر که شامل موارد متعدد قتل کولبران و کاسبکاران در استانهای غربی و کردنشین ایران مستند شده اند. اخیرا در گزارشی با عنوان “مرزهای خطرناک، ماموران بیرحم،” سازمان ما قتل حداقل ۷۰ شهروند ایرانی فقیر که به عنوان باربر بین مرزها فعالیت می کردند به دست ماموران امنیتی را مستند کرده است و نسخه ای از آن ضمیمه این نامه میباشد. این تعداد شامل مواردی است که ما توانسته ایم با استفاده از منابع محلی مستند کنیم و قطعا نمی تواند شامل همه موارد رخ داده باشد که به دلایلی از جمله نبود دسترسی گزارش نشده است.»

در ادامه نامه به مسوولین بلندپایه ایران می خوانیم: « به نظر می آید که این الگوی رو به رشدِ استفاده از نیروی مرگبار یکی از نتایج اجرای طرح انسداد مرزهاست که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از آن به عنوان “طرح جامع امنیت پایدار مرزی” نام برده است. فهرست رو به رشد قربانیان خشونت های امنیتی در مرزها و قراردادن شهروندان در معرض شرایط سنگدلانۀ مناطق مرزیِ جنوب غربی، شمال غربی، و غرب ایران غیر قابل قبول است. علی الخصوص تاسف آور است که کولبران و کاسبکارانی که مورد هدف ماموران امنیتی مرزها قرار میگیرند اهالی برخی از فقیرترین مناطق ایران هستند. خیلی از آنها هیچ راه دیگری برای امرار معاش خانواده هایشان ندارند و جان و سلامتی خویش را فقط برای اینکه خانواده هایشان نان شب داشته باشند به خطر می اندازند.»

درگزارش و نامه ای که به مسوولین کشور فرستاده شده است توصیه‌هایی مطرح شده است واز ایران خواسته شده است که به تعهدات حقوق بشری خود احترام بگذارد. این توصیه ها عبارتند از:

به دولت ایران:

• به استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران و کاسبکاران غیر مسلح خاتمه دهید.
• به تعهدات خود برای بهبود وضعیت اقتصادی سکنۀ مناطق مرزی عمل کنید.
• سیاست هایی را اتخاذ کنید که به حقوق اقتصادی و اجتماعی احترام بگذارند و شرایط مناسبی را برای استخدام قانونمندانه در مناطق مرزی با درآمد مناسب بوجود بیاورید.
• مناطق مرزی را از مین پاکسازی کنید.
• از آزار فعالان محلی حقوق بشر که اقدامات ناصحیح مامواران انتظامی- امنیتی مرزی را مطرح و گزارش می کنند خودداری کنید.

به قوۀ قضاییۀ ایران:

• در خصوص قتلهای انجام شده تحقیق کنید و مجرمین را پاسخگو سازید.
• به استفاده از روشهای غیر قانونی برای ارعاب و خاموش ساختن قربانیان و خانواده هایشان پایان دهید.
• به آزار و اذیت خانواده هایی که به دنبال پاسخگویی و عدالت هستند پایان دهید.

به نیروی انتظامی ایران:

• به ماموران امنیتی مرزی آموزش دهید تا به قوانین داخلی و بین المللی، کرامت انسانی، و جان افراد احترام بگذارند.
• سیاست هایی اتخاذ کنید تا به قتل غیرقابل توجیه و غیر قانونی افراد پایان دهد.

به مجلس ایران:

• به اقدامات امنیتی در مرزها و موارد رو به افزایشِ قتلِ بدون دلیل کولبران و کاسبکاران توسط ماموران امنیتی مرزها رسیدگی کنید.
• قوانین لازم جهت پایان دادن به قتل غیرقانونی و غیر قابل توجیه وضع نمایید.