بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

دبیران و آموزگاران مخالف مصالح اسلامی تعقیب می شوند

حاکم شرع کرمانشاه
روزنامه کیهان
۲ مهر ۱۳۵۸
مقاله از روزنامه

حاکم شرع کرمانشاه:

دبیران و آموزگان مخالف مصالح اسلامی تعقیب میشوند

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان

"مسئولان آمورش و پرورش کرمانشاه وطیفه دارند که آموزگاران و دبیرانی راکه علیه مصالح اسلامی صحبت میکنند، با ارائه دلایل روشن بما معرفی کنند که در امور آنها تصمیم گیری شود."

این مطلب را محمد علی رازی زاده حاکم شرع کرمانشاه در نخستین روز شروع سال تحصیلی کرمانشاه به خبرنگار کیهان گفت و در پی آن افزود ما کاملا به فضا و شرایط کنونی مدارس کرمانشاه وافقیم و در صددیم که هر کس را که مانع درس و تحصیل بچه ها میشود و برخلاف مسائل اسلامی صحبت میکند شناسائی و تحت تعقیب قرار دهیم. وی وضع زندانیان کرمانشاه را نیز توضیح داد و گفت: تسهیلاتی که برای زندانیان کرمانشاه فراهم کرده ایم و ترتیباتی که از نظر مراقبتهای پزشکی و بهداشتی در بندهای زندان بوجود آورده ایم، وضع زندانیان روزبروز بهتر میشود.

حاکم شرع افزود: آموزش زندانیان از نظر دینی و اسلامی و برگزاری جلسات و سخنرانی در زندان دیزل آباد نیز از جمله برنامه های ضروری ما در هدایت زندانیان و آمورش آنها است و از این راه میکوشیم که آنها را با وظایفشان آشنا کنیم. نامبرده در مورد مسائل مربوط به عفو عمومی زندانیان گفت: مازندانیانی را که جرم آنها مشمول عفو میشودو از دمکراتها و سایر افراد تشکیل شده اند، با تعهد و تضمین لازم آزاد میکنیم ولی در مورد عفو عمومی کسانی که پرونده شان کاملا روشن نیست و گزارشات جدیدی در مورد آنها دریافت داشته ایم، با تامل و دقت بیشتر عمل میکنیم.

وی بعنوان مثال گفت شخصی را در نظر بگیرید که مشمول عفو عمومی از سوی دادستانی شده اما از نظر ما این شخص در مرحله بعدی عفو شده نیست و بهمین دلیل تا زمانی که پرونده وی بعد از احراز عفو عمومی دادستانی کاملا بررسی نشده باشد مبرا از تعقیب نیست. در مورد کارهای کمیته ها حاکم شرع گفت: در حال حاضر کلیه کمیته ها بجز کمیته مرکزی کرمانشاه منحل شده اند و برنامه خلع سلاح تمام گروه ها بشدت دنبال میشود. من اخطار میکنم که هر کس اسلحه خود را به دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه تحویل ندهد، شدیدأ تحت تعقیب و محاکمه انقلابی قرار میگیرد. در رابطه با حوادث اخیر کرمانشاه و کردستان رازی زاده گفت: ما روزبروز افراد جدیدی را که جرم آنها ثابت شده، زندانی میکنیم و قاطع می گوییم که هر کس در سنگر بازداشت و زندانی شود، کوچکترین ارفاقی به آنها در دادگاه نخواهیم کرد.

حاکم شرع در پایان گفت برای اطلاع کسانی که با کار محکمه بیگانه اند، باید بگویم که کار ما بر خلاف کار قضات دادگستری بر پایه شهود و اماراتی که ما را مطمئن به وقوع قضیه میکند، بنا شده و سریعأ میتوانیم در مورد هر زندانی در محکمه شرع تصمیم بگیریم.