بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

مقام عالیرتبهء سازمان ملل متحد نگران سرکوب مدافعان حقوق بشر ایران است

سازمان ملل متحد، ترجمه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۲ آذر ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی

‌ژنو— روز سه شنبه، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجددا نسبت به سرنوشت مدافعان حقوق بشر در ایران، به خصوص خانم نسرین ستوده که ظرف چند هفتهء گذشته در زندان اوین در اعتصاب غذا بوده است، ابراز نگرانی کرد.

کمیسر عالی گفت: “همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی حقوق بشر در ۱۹ آذر، توجه جهان روی جاهایی که در آن فعالان حقوق بشر برای تشکل و یا ابراز نظر آزاد نباشند متمرکز خواهد شد.” وی افزود: “من خیلی نگران هستم که پروندهء نسرین ستوده بخشی از یک سرکوب بسیار گسترده تر است و اینکه وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران، در حال سخت تر شدن است.”

خانم ستوده، یک وکیل حقوق بشر برجسته که دفاع از چندین پروندهء حقوقی افراد سرشناس را به عهده دارد، در تاریخ ۱۳ شهریور دستگیر شد و طبق گزارشات از آن زمان در بازداشت انفرادی به سر می برد. گفته می شود اتهام او جرمهایی علیه امنیت ملی می باشد. بعد از برگزاری اولین جلسهء دادگاهش در تاریخ ۲۴ آبان، گفته می شود خانم ستوده اعتصاب غذای چند هفته ای خود را که در اعتراض به دستگیری خود آغاز کرده بوده، شکسته است.

پیلای گفت: “من به مقامات ایرانی اصرار می کنم تا به پروندهء وی سریعا رسیدگی و آزادی وی را تسریع نمایند.”

چندین نفر دیگر که در حال حاضر در زندان به سر می برند، با کانون مدافعان حقوق بشر که توسط شیرین عبادی، برندهء جایزهء صلح سازمان ملل متحد بنیانگزاری شده است مرتبط می باشند. آقای محمد سیف زاده، یک وکیل و موسس دیگر کانون مدافعان حقوق بشر، به نه سال زندان و ده سال محرومیت از حرفهء وکالت به دلیل “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تاسیس یک سازمان” محکوم شده است. اعضای دیگری از کانون مدافعان حقوق بشر در حال حاضر با اتهامات مشابهی در حال محاکمه می باشند و یا برای مدت های کوتاهتری بازداشت شده اند و از مسافرت به خارج منع شده اند.

اخیرا، در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۹، پنح وکیل دادگستری در تهران توسط مقامات امنیتی دستگیر شدند. با وجود اینکه دو تن از این پنج نفر بعدا آزاد شدند، هنوز سه نفر از آنها در بازداشت می باشند.

سایر سازمانهایی که اعضاء آنها ظرف ماههای اخیر دستگیر و یا محکوم شده اند، کمیتهء دفاع از زندانیان سیاسی در ایران و کمیتهء گزارشگران حقوق بشرو همچنین وکلایی که موکلانی در میان فعالان و رهبران دانشجویی با پرونده های حساس داشته اند، بوده اند.

کمیسر عالی به مقامات ایران اصرار کرد تا به این پرونده ها نیز رسیدگی کنند.

وی گفت: “آزادی بیان و آزادی اجتماعات در حقوق بین الملل مندرج شده است، و مهمتراز همه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یک معاهدهء الزام آور است که ایران آن را تصویب کرده است.”

قرار است در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۸۹، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر یک کنفرانس قضایی در تهران، با حضور بیش از ۳۰ قاضی و دادستان ایرانی، در خصوص مسایلی مربوط به حق برخورداری از محاکمهء منصفانه و رفتار با بازداشت شدگان برگزار نماید. چندین متخصص و قاضی بین المللی در این سمینار شرکت خواهند کرد تا استانداردهای شناخته شدهء بین المللی و تجربیات خویش در خصوص چگونگی محافظت از حقوق بشر توسط قضات را به اشتراک بگذارند.

کمیسر عالی گفت: “این یک موقعیت مهم برای ارتباط مستقیم با قضات ایرانی در خصوص مسایل مورد نگرانی، و همچنین برای ارتقاء استاندارد بین المللی در اجرای عدالت می باشد. من مقامات ایرانی را تشویق می کنم تا فضای بیشتری را برای فعالیت وکلا و فعالان حقوق بشر که نقش مهم و سازنده ای را در محافظت از حقوق بشر در کلیهء جوامع ایفا می کنند، باز کنند. آنها ممکن است که دیدگاه های انتقادی خود را بیان نمایند، اما انتقاد جرم نیست.”

زمینهء روز جهانی حقوق بشر که در ۱۹ آذر برگزار خواهد شد، امسال “مدافعان حقوق بشری که برای پایان تبعیض فعالیت می کنند” خواهد بود.نو— روز سه شنبه، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجددا نسبت به سرنوشت مدافعان حقوق بشر در ایران، به خصوص خانم نسرین ستوده که ظرف چند هفتهء گذشته در زندان اوین در اعتصاب غذا بوده است، ابراز نگرانی کرد.

کمیسر عالی گفت: “همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی حقوق بشر در ۱۹ آذر، توجه جهان روی جاهایی که در آن فعالان حقوق بشر برای تشکل و یا ابراز نظر آزاد نباشند متمرکز خواهد شد.” وی افزود: “من خیلی نگران هستم که پروندهء نسرین ستوده بخشی از یک سرکوب بسیار گسترده تر است و اینکه وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران، در حال سخت تر شدن است.”

خانم ستوده، یک وکیل حقوق بشر برجسته که دفاع از چندین پروندهء حقوقی افراد سرشناس را به عهده دارد، در تاریخ ۱۳ شهریور دستگیر شد و طبق گزارشات از آن زمان در بازداشت انفرادی به سر می برد. گفته می شود اتهام او جرمهایی علیه امنیت ملی می باشد. بعد از برگزاری اولین جلسهء دادگاهش در تاریخ ۲۴ آبان، گفته می شود خانم ستوده اعتصاب غذای چند هفته ای خود را که در اعتراض به دستگیری خود آغاز کرده بوده، شکسته است.

پیلای گفت: “من به مقامات ایرانی اصرار می کنم تا به پروندهء وی سریعا رسیدگی و آزادی وی را تسریع نمایند.”

چندین نفر دیگر که در حال حاضر در زندان به سر می برند، با کانون مدافعان حقوق بشر که توسط شیرین عبادی، برندهء جایزهء صلح سازمان ملل متحد بنیانگزاری شده است مرتبط می باشند. آقای محمد سیف زاده، یک وکیل و موسس دیگر کانون مدافعان حقوق بشر، به نه سال زندان و ده سال محرومیت از حرفهء وکالت به دلیل “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تاسیس یک سازمان” محکوم شده است. اعضای دیگری از کانون مدافعان حقوق بشر در حال حاضر با اتهامات مشابهی در حال محاکمه می باشند و یا برای مدت های کوتاهتری بازداشت شده اند و از مسافرت به خارج منع شده اند.

اخیرا، در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۹، پنح وکیل دادگستری در تهران توسط مقامات امنیتی دستگیر شدند. با وجود اینکه دو تن از این پنج نفر بعدا آزاد شدند، هنوز سه نفر از آنها در بازداشت می باشند.

سایر سازمانهایی که اعضاء آنها ظرف ماههای اخیر دستگیر و یا محکوم شده اند، کمیتهء دفاع از زندانیان سیاسی در ایران و کمیتهء گزارشگران حقوق بشرو همچنین وکلایی که موکلانی در میان فعالان و رهبران دانشجویی با پرونده های حساس داشته اند، بوده اند.

کمیسر عالی به مقامات ایران اصرار کرد تا به این پرونده ها نیز رسیدگی کنند.

وی گفت: “آزادی بیان و آزادی اجتماعات در حقوق بین الملل مندرج شده است، و مهمتراز همه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یک معاهدهء الزام آور است که ایران آن را تصویب کرده است.”

قرار است در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۸۹، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر یک کنفرانس قضایی در تهران، با حضور بیش از ۳۰ قاضی و دادستان ایرانی، در خصوص مسایلی مربوط به حق برخورداری از محاکمهء منصفانه و رفتار با بازداشت شدگان برگزار نماید. چندین متخصص و قاضی بین المللی در این سمینار شرکت خواهند کرد تا استانداردهای شناخته شدهء بین المللی و تجربیات خویش در خصوص چگونگی محافظت از حقوق بشر توسط قضات را به اشتراک بگذارند.

کمیسر عالی گفت: “این یک موقعیت مهم برای ارتباط مستقیم با قضات ایرانی در خصوص مسایل مورد نگرانی، و همچنین برای ارتقاء استاندارد بین المللی در اجرای عدالت می باشد. من مقامات ایرانی را تشویق می کنم تا فضای بیشتری را برای فعالیت وکلا و فعالان حقوق بشر که نقش مهم و سازنده ای را در محافظت از حقوق بشر در کلیهء جوامع ایفا می کنند، باز کنند. آنها ممکن است که دیدگاه های انتقادی خود را بیان نمایند، اما انتقاد جرم نیست.”

زمینهء روز جهانی حقوق بشر که در ۱۹ آذر برگزار خواهد شد، امسال “مدافعان حقوق بشری که برای پایان تبعیض فعالیت می کنند” خواهد بود.