بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

نظریات اعضای دادگاه انقلاب اسلامی مرکز در مورد عدالت اسلامی و سیطره اسلام بر جهان

مصاحبه با روزنامه نگار ژاپنی
روزنامه جمهوری اسلامی
۵ دی ۱۳۵۸
مقاله از روزنامه

مصاحبه با خبرنگار ژاپنی

کشور ژاپن بلافاصله بعد از قطع صدور نفت ایران به آمریکاحاضر شد این مقدار نفت را به قیمت حدود ٤٥ دلار برای هر بشکه بخرد اما با توصیه و خواست کاخ نشینان واشنگتن از ادامه این کار خودداری کرد.

در این حال مصاحبه یک خبرنگار ژاپنی با اعضای اصلی دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز و حاکم شرع دادگاه های انقلاب میتواند جالب باشد. این خبرنگار که عصر روز دوشنبه با حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی حاکم شرع، دکتر علی قاسمی نراقی عضو حقوقدان و سخنگوی دادگاه انقلاب و میر مهدی نماینده دادستان مصاحبه داشت با تکیه بر مطالعات خود در حقوق و فرهنگ اسلامی سئوالاتی مطرح کرد که گاه این سئوالات جنبه روانکاوی بخود میگرفت و در لحظات خاص چنین به نظر میرسید که ورای ظاهر سئوالات جویای نکات حساس بخصوصی است. وی مخصوصأ بر روی این سئوال که نظر شما در مورد ژاپن چیست تکیه زیادی کرد و با پی گیری این سئوال علاقه فراوانی به دانستن نظر حاکم شرع راجع به ژاپن نشان داد و اصرار داشت بداند این نظر با چه قسمتی از قرآن میتواند مطابقت داشته باشد. در این مصاحبه میر مهدی نماینده دادستان و عضو حقوقدان دادگاه نقش مترجم را نیز بخوبی ایفا کرد.

خبرنگار ژاپنی ابتدا پرسید: آیا انقلاب شما با تکیه بر چه اصلی از قرآن است؟

حاکم شرع پاسخ دادند: انقلاب ما برای برقراری قسط است و بر اساس تصرح قرآن در سوره حدید آیه ٢٥ میگوید (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسز.)

س ـ مقصود شما از عدالت همان است که قرآن میگوید؟

ج ـ بله. همانکه در سوره حدید آیه ٢٥ گفته شده است.

س ـ به این ترتیب انقلاب شما به معنای قیام برای برقراری عدالت و قسط است؟

ج ـ بله. برای برقرار عدالت و قسط به معنای واقعی کلمه. البته پیاده کردن قسط شامل تمام موجودات حتی جامدات میشود و سهم هر موجود را از قسط باید داد و اگر چنین نشود عدالت برقرار نشده است. انقلاب در اسلام یعنی آنکه انسان بپا میخیزد تا سد کنندگان راه تکامل بشر را بجای خود بنشاند.

س ـ مفهوم انقلاب مستضعفین چیست؟

ج ـ در دنیا تاریخ نشان داده است که مشتی مردم منحرف و صاحب قدرت در هر جا تلاش میکنند که جامعه ای را از نظر اقتصاد، فرهنگ، و خداشناسی و در حقوق اجتماعی و فردی ناتوان کنند و انبیاء غالبأ با دستیاری ناتوان شدگان و ناتوان شمردگان حرکت کرده و آن اقلیت های ظالم راکوبیده اند و انقلاب مستضعفین به مفهوم قیام همین ضعیف شمرده شدگان برای احقاق حق است.

س ـ آیا در قرآن آیاتی هست که مستضعفین را به قیام بر علیه ظالمان تشویق کند؟

ج ـ بله. از جمله آیه ٧٤ از سوره نساء میگوید (و ما لکم لاتقاتلون قی سلبیل الله و المستضعقین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا احرجنا من هذه القریه الظالم اهلهاء و اجعل لنا من لدنک و لیا واجعل لنا من لدنگ نصیرأ) و دیگر آیه ٥ از سوره قصص که میگوید (و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین) اراده خدا بر آن است که مستضعفان قیام کنند و رهبری و پیشروی را بدست گیرند.

س ـ آیا بنظر شما در این مبحث ژاپن هم مستکبر است؟

ج ـ ژاپن ظاهرأ بارکش مستکبران است. چنانکه در مسئله خرید نفت ایران نتوانست بر پای خود و با اتکا به تصمیم خود عمل کند. بنابراین ژاپن مستضعفی است که برای مستکبر (آمریکا) بارکشی میکند. ما از این جهت برای برادر آسیائی خود متاسفیم و نسبت به ملت ژاپن احساس همدردی میکنیم، گرچه جلوی درک آنها از این درد و عمق آن گرفته شده باشد.

س ـ در مورد دادگاهها آیا شریعت چیزی است که بر پایه آن عمل میشود؟

ج ـ در لغت عرب به مجرای برداشتن آب زلال شریعه میگویند و در اسلام نیز بخاطر آنکه راهی برای رسیدن به چشمه زلال بشر است شریعت به کار رفته است. بکار بردن هر کلمه در مورد اسلام بنا به وسعت لغت و ادبیات عرب در نظر گرفتن مفهوم و تعبیری از تعابیر اسلام است مثل شریعت، مذهب، اسلام و غیره. بنابراین در دادگاه بکار بردن کلمه شرع و حکم شرعی به معنای پیاده کردن احکام صریح قرآن است.

س ـ در بسیاری جاها از جمله در قوانین ژاپن مجازاتهائی مثل اعدام در معرض عمومی و بریدن دست ممنوع است. چه ضرورتی برای اعدام است و آیا پیاده کردن این مجازاتها درست است؟

ج ـ در اسلام جامعه بشری یک پیکر واحد است و فردی که دچار انحراف شود عضو فاسدی است که وجود او میتواند سایر اعضاء را هم منحرف و مختل کند بنا بر این فلسفه اعدام حراست از سلامتی بقیه اعضای این پیکر واحد است.

س ـ چیزی را در مورد کردستان فراموش کردم. علیه بعضی از اعدامها در کردستان قیام شد. نظر شما چیست؟

ج ـ ما در کردستان نبودیم و نمیتوانیم در مورد رأی دادگاههای آنجا حرف بزنیم.

س ـ آقای خلخالی عده ای را برای کشتن شاه فرستاده آیا این یک عمل صحیح بر مبنی شریعت اسلامی است؟

ج ـ آقای خلخالی عقاید مخصوص برای خود دارد که مربوط به امام نیست.

پس از پایان سئوالات بالا خبرنگار ژاپنی با زیرکی خاص شروع به پرسیدن برخی مسائل خصوصی کرد گوئی که میخواهد مقایسه ای میان زمان آقای خلخالی و بعد از آن در دادگاهها انجام دهد. وی از آیت الله محمدی گیلانی سئوال کرد: سن شما چقدر است؟

حاکم شرع پاسخ دادند: ٥٠ سال

خبرنگار پرسید رویه قضائی اسلامی را در کجا گذرانیده اید؟

حاکم شرع توضیح دادند: در حوزه علمیه قم نزد حضرت آیت الله بروجردی قضاوت اسلامی خوانده ام یعنی قبیل از سال ٤٢ و قبل از قیام امام خمینی.

خبرنگار آنگاه در مورد تاریخ انتخاب آیت الله گیلانی بعنوان حاکم شرع سئوال کرد و پاسخ شنید: از ١٥ فروردین ٥٨ بعنوان حاکم شرع انتخاب شدم.

این مصاحبه حدود نیم ساعت طول کشید و در پایان خبرنگار ژاپنی از اعضای دادگاه و از حاکم شرع تشکر کرد و بر ای آنها ارزوی موفقیت در انجام وظیفه را نمود.

س ـ آیا این تفکر و این برداشت از انقلاب مستضعفان یک ایده و تفکر جدید بود که آیت الله خمینی پایه گذاری کرد؟ یعنی میخواهم بگویم آیا برداشتی است که آیت الله خمینی داشته و رایج شده است؟

ج ـ نه. این کاری است که تمام مبعوثان خدا در زمین کرده اند. از جمله بنی اسرائیل که در آنها استضعاف شده بود، با موسی همراه شدند و قیام کردند. همینطور ابراهیم و عیسی و کلیه پیامبران اولوالامر و صاحب کتاب قیام کردند تا محمد. امام خمینی هم پیرو راه آنها ادامه دهنده همان راه است.

س ـ آیا فکر میکنید ایده ای که اسلام دارد و این نوع انقلاب مستضعفین میتواند در تمام جوامعی که مستضعفین هستند پیاده شود؟

ج ـ بله. این وعده ای که قرآن به ما داده است و در سوره صف آیه ٩ میگوید (هوالذی ارسل رسوله لابهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولوکره المبشرکون) یعنی پروردگان پیامبر خود را برای هدایت موجودات بوسیله قرآن، مامور کرد تا دین را بر تمام مرامهای موجود دنیا ظاهر کند.

س ـ به این طریق باید تمام عالم مسلمان شوند. پس همزیستی مسالمت آمیز همه ملل چه میشود؟

ج ـ این در حالی متیواند مسئله باشد که اختلاف مرامها پیش بیاید. هنگامی که همه به فهم اسلامی نائل شوند و اسلام را درک کنند و بصورت یک امت واحد در آیند، دیگر مسئله ای نخواهد بود. در واقع این مرام و عقیده اسلامی است که همه گیر و جهانی میشود و زمین را میپوشاند. بنابراین جای نگرانی نیست چرا که این تسلط اسلام به معنای فرسودن و از بین رفتن سایر عقاید و فراموش شدن آنهاست.

س ـ توده هائی هستند که میخواهند با حفظ مرام خود زیر لوای اسلام بمانند. تکلیف آنها چیست؟

ج ـ هنگامی که اسلام عالمگیر شود حقوق و مزایای انسانی تمام فرق محفوظ است و همه میتوانند زیر لوای اسلامی در آسایش باشند و البته اینکه میگوئید برقرار عدل جهانی، به معنی این نیست که همه مسلمان شوند بلکه همه پیرو حکومت الهی خواهند شد و قرآن نمیگوید که یک روز خواهد آمد که دینی دیگر مثل یهودی، نصاری، ررتشتی نباشد. بلکه میگوید زمانی خواهد رسید که عدالت جهانی در سایه حکومت الهی برقرار شود.

س ـ روشن کنید مستضعف چیست؟

ج ـ معنی مستضعف ناتوان نیست. ابر قدرتها و مستکبرین هستند که با زورگویی ملتها را از حقوق فطری و طبیعی خود بازداشته اند و ضعیف کرده اند. نه اینکه خود ملتها ضعیف باشند. بلکه آنها از نظر سیاسی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و از همه نظرها از حقوق خود بازداشته شده اند.

س ـ مسئله ای که نمیتوان بفهمم این است که مثلا کردستان در زمان شاه مستضعف بوده و حالا هم باز در حال قیام است!

ج ـ این مستضعفین نیستند که در کردستان قیام کردند بلکه مستکبرین آنها را به نفع خود تحریک میکنند. این مستکبرین و در راس آنها کارتر هستند که آتش افروزی میکنند چرا که پایه های رژیمی خود را لرزان می بینند واز قدرت گرفتن اسلام در هراسند. در زمان شاه همه ایرانی ها مستضعف بودند و از این جهت فرقی میان ما نیست.

س ـ در میان دودسته مستصعف و مستکبر چطور میشود تفکیکی قائل شد؟

ج ـ مستکبر آن کسی است که به حقوق دیگران تجاوز کرده است. همچنانکه هم اکنون کارتر و همکاران او رامیتوان بعنوان نمونه مستکبرین و ایران را بعنوان نمونه مستضعفین مثال زد. آنچه را که در این میان است هر انسانی که آگاهی و وجدان آگاه و عادل داشته باشد درک میکند.

روزنامه ی جمهوری اسلامی

٥ دی ١٣٥٨

٢٦ دسامبر ١٩٧٩

صفحه ١٠