بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ر. (رشید) ک. (کوهی)

درباره

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
محل: زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز