بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مباح شیرازی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰
محل: باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران