بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عبدالوهاب ساکت

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۵ مرداد ۱۳۵۸
محل: آبادان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: جاسوسی يا فعاليت به نفع يک دولت بيگانه; جرم ضد انقلاب نا مشخص; شرکت در درگیری با برادران پاسدار و بسیجی