امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
منوچهر
منوچهر
وحید
وحید
فرهاد
فرهاد
جمال
جمال
مرتضی
مرتضی
عباس
عباس
مسعود
مسعود
سیلوانا
سیلوانا
خورهه
خورهه
مویسس گابریل
مویسس گابریل
کارلوس
کارلوس
یانینا
یانینا
نائوم
نائوم
سباستیان
سباستیان
هوگو نوربرتو
هوگو نوربرتو
۱۸۸۵۹
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده‌اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

شهریار شفیق…

پسر دوم خواهر دوقلوی شاه و یکی از فرماندهان مورد احترام نیروی دریایی سلطنتی، و در‌عین‌حال، رئیس فدراسیون کاراته و جودو بود. او آخرین عضو خانواده پهلوی بود که ایران را ترک کرد.

ادامه

طاطاوس میکائیلیان…

کشیش طاطاوس میکائیلیان رئیس شورای کشیشان پروتستان ایران در سال ۱۳۷۲ بود. او را در هشتم تیرماه سال ۱۳۷۳ در تهران ربودند. سه روز بعد ... 

ادامه

عظمت الله فهندژ…

در جوانی در دانشکده افسری نشان لیاقت دوران پهلوی را دریافت کرده بود و به مفام معاون یک افسر نیروی هوایی رسیده بود.  

ادامه