بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمدرضا گلشن

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰
محل: شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

خبر اعدام محمدرضا گلشن در ضمیمۀ شمارۀ ۲٦۱ نشریۀ مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱٥ شهریور ۱۳٦٤ نیز به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. اطلاعات تکمیلی از مصاحبه‌ای درباره آقای حمید شبانی که همراه با آقای گلشن اعدام شد، گرفته شده است.

آقای گلشن در یک هسته چهارنفرۀ سازمان فدائیان خلق – اکثریت در شیراز فعالیت می کرد. در آن هسته آنها بیشتر کار مطالعاتی می‌کردند و یا به کمک یکی از اعضای هسته که در دادستانی کار می‌کرد اسناد (نه چندان مهمی) را جمع آوری می‌کردند و به سازمان می‌دادند. لو رفتن این اسناد دستگیری سه نفر از اعضای گروه را بدنبال داشت.

در سال ۱۳٤۹ «سازمان چریکهای فدائی خلق ایران»، متأثر از انقلاب کوبا و جنبش چریکی آمریکای لاتین، با ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه شهری، از ادغام دو گروه چریکی مخالف رژیم شاه به وجود آمد. این سازمان بلافاصله پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نفی مشی چریکی پرداخت و بر سر حمایت یا عدم حمایت از جمهوری اسلامی و شوروی، منشعب شد. سازمان فداییان خلق (اکثریت) جمهوری اسلامی را انقلابی و ضد امپریالیست دانسته و تا اوایل سال ۱۳٦۲ از آن حمایت می‌کرد، از این تاریخ به بعد اعضای این حزب صرفاً به دلیل اعتقادات سیاسی شان هدف حملات و سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

دستگیری و بازداشت

آقای گلشن در شهریور ١٣٦٠ در شیراز در خانه‌ای به همراه دو نفر دیگر که با هم فعالیت سیاسی می‌کردند، دستگیر شد. آنها را به بازداشتگاه شیراز بردند. این زندان، محل بازجویی از زندانیان سیاسی بود. اطلاعی در مورد نحوه بازجویی‌شان در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات آقای گلشن طلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی آقایان گلشن، حمید شبانی و عبدالوهاب فلسفیان را (دو نفری که همراه او بازداشت شده بودند) به اعدام محکوم کرد. طبق اطلاعات مندرج در نشریه مجاهد، آقای گلشن روز ١٣ مهر ٦٠ در شیراز تیرباران شد. وی ١٩ سال داشت.

آن سه را در گورستان «کفرآباد» در کنار گورستان بهاییان دفن کردند. بنا به خبری، این گورستان بعدها از طرف مامورین دولتی تخریب شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید