بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

نصرت الله بیرالوند

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران

ملاحظات

خبر اعدام آقای نصرت‌الله بیرالوند و ۱۸ نفر دیگر به تاریخ یکشنبه ۲٥ مرداد ١٣٦٠ از طریق اطلاعیه‌ای از طرف روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، در روزنامه کیهان و جمهوری اسلامی به چاپ رسید. (در این اطلاعیه نام وی به اشتباه بیروم منتشر شده است.) همچنین نام او در فهرست «شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» در سایت اندیشه و پیکار و در نشریه پیکار (شماره ۱۱۹، دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳٦۰) نیز آمده است. این فهرست، اسامی اعضای سازمان پیکار را در برمی‌گیرد که بیش از ٤٠٠ نفرشان پس از انقلاب ۱۳٥۷ اعدام شده‌اند. به علاوه، در ضمیمۀ شمارۀ ۲٦۱ نشریۀ مجاهد، ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱٥ شهریور ۱۳٦٤ به آقای بیرالوند اشاره شده است. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

آقای بیرالوند در سال ۱۳۳۹ در شهرستان بروجرد (استان لرستان) متولد شد. وی از اسفند سال ۱۳٥۸ فعالیت خود را با سازمان پیکار آغاز کرد.

اطلاعیۀ دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، که متهمین را «وابستگان حلقه بگوش ابر قدرتها» می‌نامد، با این آیه از قرآن شروع می‌شود: «همانا پاداش کسانی که با خدا و رسولش بستیزند و [در] راه تبهکاری در زمین بکوشند آنست که به سختی کشته شوند. یا به دار آویخته گردند یا به سختی بریده شود دست‌ها و پاهای ایشان از برابر یکدیگر یا رانده شوند از زمین. این برایشان خواری و ذلتی است در دنیا، در آخرت نیز برای ایشان عذابی بس دردناک و بزرگ تدارک دیده شده است» [سوره مائده، آیه ٣٣].

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳٥۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را «سوسیال امپریالیست» و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروه‌های دیگر موسوم به «خط سه» به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳٦۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروه‌های مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوب‌ها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

در اطلاعیۀ دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، اتهامات آقای بیرالوند چنین اعلام شد: «عضو فعال ارگان ارتباطات و مالی و یکی از مسئولین ارتباطات سازمان آمریکائی پیکار». همچنین اتهامات جمعی او و ١٨ نفر دیگر «حمله به مردم بیگناه و ضرب و جرح و قتل و حضور در خانه‌های تیمی و فعالیت در جهت براندازی رژیم جمهوری اسلامی و طرح ترور شخصیتها و مقامات مملکتی، قصد اجرای برنامه‌های امپریالیزم جهانی و در راس آن آمریکا» اعلام گردید.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز آقای بیرالوند را «محارب با خدا و رسول» شناخت و به اعدام محکوم کرد. او شنبه ۲٤ مرداد ماه ۱۳٦۰ در محوطه زندان اوین در تهران تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید