بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سعید یزدان پناه

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۸ شهریور ۱۳۷۰
محل: عراق
نحوه کشته‌شدن: قتل با سلاح سرد
اتهامات: اتهام نامعلوم