بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد والی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۱ آبان ۱۳۶۵
محل: پاکستان، کراچی
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم
اتهامات: اتهام نامعلوم