بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

رضا (بیژن) فاضلی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۰ تیر ۱۳۶۵
محل: لندن، انگلستان
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری
اتهامات: اتهام نامعلوم