بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ابوالقاسم صراحتی

درباره

سن: ۲۹
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۶ تیر ۱۳۶۰
محل: قائم شهر، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: مفسد فی‌الارض; محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان; طرفداری از گروه‌های چريکی مخالف نظام; شرکت در تظاهرات ضد رژيم